Algemene Voorwaarden t.b.v. Activiteiten

[download AVW als PDF bestand]

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met De Natte Neuzen Hoeve afsluit. Voordat je je inschrijft voor een activiteit is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft alle activiteiten georganiseerd door De Natte Neuzen Hoeve (workshops, evenementen, seminars, cursussen, opleidingen, enz.)
 • 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een activiteit komt tot stand door inschrijving cq betaling door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door De Natte Neuzen Hoeve.

2: Inschrijvingen

 • 2.1 De activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 2.2 De Natte Neuzen Hoeve behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 • 2.3 Na inschrijving en betaling ontvangt u een (automatische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 • 2.4 Per activiteit zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een activiteit vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 • 2.5 Als een activiteit vol zit, kunt u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende activiteit]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
 • 2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

 • 3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren: cursus@denatteneuzenhoeve.nl.
 • 3.2 Bij afmelding voor een activiteit wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.
 • 3.3 Afmelding voor een activiteit:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamebedrag terug gestort, minus de administratiekosten. Bij annulering van 14 dagen vóór t/m de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht, behouden. Bij het niet verschijnen tijdens de activiteit, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 • 3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het ons wel even wie we in uw plaats mogen ontvangen.

4. Annulering/verplaatsing door De Natte Neuzen Hoeve

 • 4.1 De Natte Neuzen Hoeve is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
 • 4.2 De Natte Neuzen Hoeve is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit de datum van een activiteit te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de activiteit kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 • 4.3 De Natte Neuzen Hoeve is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden activiteit te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
 • 4.4 De activiteit vindt alleen plaatst mits er een minimaal aantal deelnemers zijn (dit varieert per activiteit en staat duidelijk in de omschrijving). Bij minder deelnemers kan de activiteit niet doorgaan.

5: Betaling

 • 5.1 De deelnemer dient de gehele vordering bij inschrijving te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met De Natte Neuzen Hoeve.
 • 5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten

 • 6.1 Heb je een klacht over een activiteit? Neem dan contact met De Natte Neuzen Hoeve op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 • 6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. 

7: Aansprakelijkheid

 • 7.1 De Natte Neuzen Hoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit.
 • 7.2 Tijdens de activiteit wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. De Natte Neuzen Hoeve is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding

 • 8.1 Al het activiteitmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een activiteit en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd activiteitmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Natte Neuzen Hoeve toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 • 8.2 Activiteit deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

 • 9.1 De Natte Neuzen Hoeve behoudt zich altijd het recht om de activiteiten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • 9.2 Kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • 9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een activiteit, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

LOCATIE ALLEEN OP AFSPRAAK GEOPEND, OF WANNEER U AAN EEN CURSUS, WORKSHOP, CLINIC, E.D. DEELNEEMT.